EBI 11/2019

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2018 r.

Podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Raport roczny Ark Roya 2018 r.