EBI 2/2018

Raport Roczny nr 2/2018

Zarząd Art New media SA przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2017 r.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

 

Załączniki