EBI 1/2018

Raport Bieżący nr 1/2018

Zarząd Art New media SA ustalił następujące terminy publikacji raportów okresowych w 2018 r.:

Raport roczny za 2017 rok: 25 stycznia 2018 r.

W związku z publikacją raportu rocznego w powyższym terminie, stosownie do Regulaminu ASO, Spółka nie będzie publikowała raportu za IV kwartał 2017 r.

Raport kwartalny za I kwartał 2018 roku: 15 maja 2018 r.

Raport kwartalny za II kwartał 2018 roku: 14 sierpnia 2018 r.

Raport kwartalny za III kwartał 2018 roku: 14 listopada 2018 r.

Podstawa prawna: §6 ust. 14.1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.