EBI 17/2018

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości raport kwartalny za II kwartał 2018 roku.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bilal A. Noor - Prezes Zarządu

Załącznik: