EBI 14/2018

Zarząd Ark Royal SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 29 czerwca 2018 r., wraz z wynikami głosowań poszczególnych uchwał. Jednocześnie Zarząd informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od planowanego porządku obrad. Do podjętych uchwał nie zostały zgłoszone sprzeciwy do protokołu podczas obrad Zgromadzenia.


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt. 7, 8 i 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO.

Osoby reprezentujące Spółkę:
Bilal A. Noor - Prezes Zarządu

Załączniki:

30761319_Uchwaly_WZA_Ark_Royal_SA_29062018-0.pdf