NewConnect

NewConnect jest rynkiem notowań akcji, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie w ramach Alternatywnego Systemu Obrotu.

Więcej informacji na stronie www.newconnect.pl

Autoryzowanym Doradcą NewConnect dla Ark Royal SA jest:
Invest Concept Sp. z o.o.
ul. Rybałtów 14/5
02-886 Warszawa
www.investconcept.pl
tel. +48 22 255 31 21
mr@investconcept.pl

Animatorem Rynku na NewConnect dla Ark Royal SA jest:
Dom Maklerski BDM SA
www.bdm.com.pl