Akcjonariat

 

AKCJONARIUSZ LICZBA AKCJI UDZIAŁ % LICZBA GŁOSÓW UDZIAŁ %
Bilal Aurangzeb Noor 9 337 720 59,86% 9 337 720 59,86%
Skyline Investment S.A. wraz z podmiotem zależnym 1 171 419 7,51% 1 171 419 7,51%
Janusz Skopowski 906 922 5,81% 906 922 5,81%
Ark Royal SA 147 511 0,95% 147 511 0,95%
Pozostali 4 036 428 25,87% 4 036 428 25,87%
SUMA 15 600 000 100,00% 15 600 000 100,00%