Akcjonariat

AKCJONARIUSZ

LICZBA AKCJI

UDZIAŁ %

LICZBA GŁOSÓW

UDZIAŁ %

Katalin Vargáné Faragó 

3 112 574

19,95%

3 112 574

19,95%

Ferenc Szabó

2 362 573

15,14%

2 362 573

15,14%

Bálint Farkas

2 362 573

15,14%

2 362 573

15,14%

dr Gergely Bárdos

1 500 000

9,62%

1 500 000

9,62%

Skyline Investment S.A. wraz z podmiotem zależnym

1 171 419

7,51%

1 171 419

7,51%

Ark Royal SA

138 011

0,88%

138 011

0,88%

Pozostali

4 952 850

31,75%

4 952 850

31,75%

SUMA

15 600 000

100,00%

15 600 000

100,00%