Historia Spółki

Firma powstała pod koniec 1999 roku pod nazwą Art New media S.A. i zajmowała się handlem sztuką. W 2008 roku firma zadebiutowała w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, stając się spółką giełdową.

Pod koniec 2016 roku pan Bilal A. Noor został głównym akcjonariuszem i dyrektorem generalnym, po czym zrestrukturyzował firmę i zmienił jej profil działalności. Pod koniec 2017 roku firma postanowiła zmienić nazwę na Ark Royal SA. Bilal A. Noor zrezygnował w sierpniu 2019 r., kiedy sprzedał pakiet większościowy spółki.


Po przejęciu Pan Lóránt Tókos został powołany na stanowisko prezesa zarządu. Celem nowego kierownictwa jest zmiana pozycji firmy i rozwój jako dostawca usług IT i firma konsultingowa w dziedzinie technologii informatycznych. Planowane główne linie biznesowe to sztuczna inteligencja, rozwój sprzętu i oprogramowania.